Camera ( Bullet) trụ ngoài trời có hồng ngoại xa 20m

Camera ( Bullet) trụ ngoài trời có hồng ngoại xa 20m