Camera DOME ngoài trời có hồng ngoại, thẻ nhớ

Camera DOME ngoài trời có hồng ngoại, thẻ nhớ